Spółdzielnia Mieszkaniowa

Usługa dla Spółdzielni Mieszkaniowych
Forma świadczonych usług
  • Zarząd wybrany jest z członków Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty a Zarządca zajmuje się wyłącznie sprawami bieżącego zarządzania. 
  • Zarządca jest jednoosobowym Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, a kontrolę sprawuje Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, 
  • Zarządca wchodzi w skład Zarządu i ponosi współodpowiedzialność za decyzje Zarządu,
  • Dokumenty finansowe podpisywane są w każdej z tych trzech form przez Zarządcę i członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: