Obsługa techniczna

Pod pojęciem Obsługi Technicznej rozumiemy wykonywanie bieżących czynności mających na celu zapewnienie eksploatacji urządzeń i instalacji na budynku służących do użytku mieszkańców.

W zakresie tej usługi do dyspozycji naszych Klientów są konserwatorzy, którzy pomogą rozwiązać każdy problem techniczny w lokalach. Właściciele i nasi Klienci mogą w ramach współpracy z nasza firmą korzystać z konserwatorów do usuwania awarii czy świadczenia innej pomocy w lokalach w zakresie elektryki, hydrauliki czy tzw. złotej rączki. Szerzej o tej usłudze w zakładce Inne Usługi na Zlecenie.

Usługi związane obsługą techniczną (konserwacja):


alarmowy – oznacza awarię lub usterkę uniemożliwiające świadczenie przez daną placówkę usług lub zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników lub jego klientów, włączając w to całkowite lub częściowe odcięcie energii elektrycznej, drzwi do pomieszczeń, awarię drzwi lub okien uniemożliwiającą ich zamknięcie, wybicie szyb, zalanie placówki – czas reakcji:

  • dla podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i/lub poinformowania odpowiednich służb specjalistycznych – natychmiast nie dłużej niż do 0,5 godziny,
  • dla rozpoczęcia prac nad usunięciem przyczyn i skutków awarii – najkrótszy z możliwych jednak nie dłużej niż 4 godziny,

pilny – oznacza awarię lub usterkę nie będącą zdarzeniem alarmowym lub zwykłym, utrudniającym świadczenie usług lub obniżającym komfort ich wykonywania lub komfort pracy, włączając w to brak ogrzewania, uszkodzenia dachu (nie powodujące zalania placówki), przepalenie źródeł światła zewnętrznego lub reklam – czas reakcji: do 48 godzin.

zwykły – oznacza awarię lub uszkodzenia inne niż pilne i alarmowe, negatywnie wpływające na wygląd placówki, powodujące obniżenie estetyki placówki, włączając w to uszkodzenia lub zabrudzenia elewacji, reklam zewnętrznych, uszkodzenia lub zabrudzenia elementów mebli np. szuflad, szaf, krzeseł lub podłogi – czas reakcji: w uzgodnieniu z managerem placówki.
więcej...

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: