Loading...

Prestiż i zarządzanie nieruchomościami Warszawa, Gdańsk

Prestiż i zarządzanie nieruchomościami wypracowaliśmy pracą oraz doświadczeniem. Conkordia to także administracja.

Administrowanie nieruchomościami Concordia to m.in.

 • zarządzanie nieruchomościami Warszawa
 • zarządzanie nieruchomościami Gdańsk

Prywatne kamienice

Prywatne kamienice
Usługa dla Właściciel kamienic prywatnych:
 • Zawieranie umów w imieniu właściciela,
 • Wynajmowanie lokali,
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją wynajętych lokali,
 • Wystawienie faktur, pobieranie i rozlicznie czynszów,
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • Organizowanie planów remontów i niezbędnych napraw w uzgodnieniu z właścicielem kamienicy,
 • Prowadzenie bieżącej windykacji należności,
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych z wyłączeniem zastępstwa procesowego,
 • Możliwość konsultacji prawnych,