Wybierz najkorzystniejszy kredyt dla Twojej wspólnoty

Coraz więcej wspólnot poszukuje innych niż własne źródeł finansowania prac remontowych. Może okazać się, że musisz zrealizować pilny remont a na koncie wspólnoty nie ma wystarczającej kwoty pieniędzy. W takiej sytuacji zapoznaj się z ofertą kredytową banków i sprawdź, co oferują.

Takie banki, jak PKO BP, BISE, Kredyt Bank, BGK, Bank Pocztowy, BOŚ, Nordea i ING Bank Śląski mają przygotowaną niemalże gotową ofertę kredytową dla wspólnot.  Zastanów się, czy dla Twoich potrzeb lepsza będzie oferta termomodernizacyjna czy remontowo-inwestycyjna. Zanim wybierzesz najkorzystniejszą ofertę, zwróć uwagę na:

Raty, jakie może Ci zaproponować bank. Mogą być to raty malejące lub rat równe w czasie całego okresu kredytowania. Pamiętaj, że kredyt o ratach malejących kosztuje mniej niż kredyt  o ratach równych.

Wymagany przez bank sposób zabezpieczenia. We wszystkich sprawdzanych przez nas bankach wystarczające jest nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym/rachunku funduszu remontowego wspólnoty i cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Skompletuj konieczne dokumenty

Niezwykle istotne dla szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procedury kredytowej jest zgromadzenie i przedłożenie wraz z wnioskiem wymaganych przez bank dokumentów. Dlatego też już na etapie zbierania ofert poproś bank o przesłanie listy wymaganych dokumentów choćby po to, by uniknąć problemów z niewłaściwym sformułowaniem uchwały wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu. Praktycznie wszystkie banki wymagają następującej dokumentacji:

Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

REGON.

NIP.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały na zaciągnięcie i spłatę kredytu, formę zabezpieczenia, wyrażenie zgody na udzielenie wybranemu bankowi pełnomocnictwa do rachunku funduszu remontowego i udzielenie zarządowi wspólnoty pełnomocnictwa do zawarcia umowy kredytowej.

Budżet operacyjny (plan gospodarczy) na rok bieżący i za ostatnie dwa lata kalendarzowe wraz z ewentualnym budżetem remontowym.

Prognozowany budżet remontowy.

Uchwały właścicieli w sprawie: ustalenia sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej (ewentualnie postanowienia sądu w tej sprawie).

Polisa ubezpieczeniowa budynku.

Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia remontowego według wzoru banku (zbiorcze zestawienie kosztów; harmonogram robót; zestawienie prac wykonanych i pozostałych do wykonania potwierdzonych przez osobę z uprawnieniami, inspektora nadzoru; dokumentacja techniczna i technologiczna; umowa wstępna z wykonawcą).

Dokumenty dotyczące rachunku bankowego wspólnoty i opinie innych banków.

Informacje na temat należności i zobowiązań właścicieli nieruchomości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych.

Informacje dotyczące należności i zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej podmiotów, z którymi wspólnota pozostaje w stosunkach umownych.

Zaświadczenie z US o terminowości regulowania zobowiązań z tytułu podatków.

Zaświadczenie z ZUS o terminowości regulowania zobowiązań z tytułu odprowadzania składek ubezpieczeniowych.

Deklaracja podatkowa  CIT - 2 i CIT - 8.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: