Uprzejmie informujemy, że w Warszawie w dniu 12 września odbędzie się szkolenie z tematu Roszczenia Przysługujące Właścicielom Gruntów

zajętych przez urządzenia przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przemysłu i bezumownego korzystania z gruntu, w świetle orzecznictwa SN.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ochrony prawa własności, będzie również przedstawiony katalog roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości z tytułu istniejących i nowoprojektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, jak wygląda kwestia wynagrodzenia za służebność przesyłu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, jak ustala się wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dla nabywcy nieruchomości obciążonej urządzeniami infrastruktury technicznej, jak wygląda sprawa stref ograniczonego użytkowania a zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jakie są zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

Kontakt:

Ewa Gnot: mail: ewa.gnot@4edu.com.pl

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: