Ubezpiecz korzystnie swoją wspólnotę

Zabezpieczenie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej to jedna z najważniejszych czynności w roku. Wybierając najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową dla Wspólnoty Mieszkaniowej powoduje zabezpieczenie jej przed nieoczekiwanymi zdarzeniami np.: pożarem lub zniszczeniem mienia.

Fundusze zebrane przez Wspólnotę Mieszkaniową niestety nie są wystarczające do naprawienia szkód, które mogą powstać w mieniu Wspólnoty. Tym bardziej nie pokryją roszczeń osób trzecich, które doznają szkody. Aby zabezpieczyć Wspólnotę przed nadmiernymi wydatkami musi ona zawrzeć umowę ubezpieczenia. W sytuacji gdy wystąpi szkoda ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania lub pokryje koszty. Należy pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje warunki ubezpieczenia tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Przy wyborze odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego musimy poznać zasady jakimi kieruje się dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dostosowując umowę do potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej zastanów się, jakie ryzyka chcesz objąć zakresem ubezpieczenia i precyzyjnie dopasuj ubezpieczenie do potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej. Każde ubezpieczenie co do zasady obejmuje podstawowy zakres ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem. Dodatkowo należy ubezpieczyć Wspólnotę od dewastacji i wandalizmu oraz graffiti, czyli zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie. Ważne jest aby polisa obejmowała ochroną również elementy szklane jak okna, lustra czy luksfery. Co więcej, możesz za dodatkową opłatą zwiększyć zakres ochrony o dodatkowe klauzule. Najważniejsza z nich to tzw. klauzula reprezentantów dotycząca ochrony ubezpieczeniowej, która następuje w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania, ubezpieczenie to dotyczy wyłącznie zarządu wspólnoty.  Inna klauzula mająca znaczenie to klauzula odpowiedzialności wzajemnej z tytułu odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, która  obejmuje także członków wspólnoty, którzy bez zastosowania tej klauzuli są traktowani jako osoby trzecie.

Pamiętaj, że ubezpieczenie wspólnoty dotyczy zazwyczaj części wspólnych budynku i nie pokrywa szkód wyrządzonych w prywatnych mieszkaniach. Z tego powodu członkowie wspólnoty powinni ubezpieczyć swoje mieszkania indywidualnie.

Podstawa prawna:

  1. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151),


Marek Matwiejuk
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: