Szkolenie 30 MAJA WARSZAWA- KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO - PRAKTYCZNE ASPEKTY

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie budowlanym i ich znaczeniu dla właściciela i zarządcy, jaka jest dokumentacja obiektu budowlanego wymagana przepisami prawa,

jakie są zakresy obowiązkowych kontroli budowlanych rocznych, dwa razy do roku i pięcioletnich, jakie są kary za niedokonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku, jakie są możliwości egzekwowania przez nadzór budowlany zaleceń pokontrolnych, jak należy postępować w sytuacji złego stanu technicznego budynku, jakie są sposoby wyegzekwowania przez organy administracji państwowej wydanych decyzji, będą również prowadzone ćwiczenia praktyczne z wypełniania książki obiektu budowlanego.
Więcej informacji można uzyskać pod: szkolenia@4edu.com.pl

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: