REFERENDUM 6 WRZEŚNIA 2015r.

W niedzielę 6 września 2015 r. odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na trzy pytania, w tym jedno dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

Referendum 6 września - pytania

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, w niedzielę 6 września odbędzie się referendum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: