Polskie Normy z zakresu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Jak kształtują się Polskie Normy (PN) w zakresie oświetlenia w budynkach

Polskie Normy z zakresu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Nr normy PN

Tytuł normy PN

PN-EN 12464-1:2004

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy we wnętrzach.

PN-E-04700:1998 + Az1

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003/03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

PN-IEC 60364-4-41: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część. 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

PN-EN 50122-1:2002

Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
i uziemień.

PN-K-89000:1997

Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-K-91002:1997

Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i metody badań.

PN-E-90090:1996

Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej.

PN-K-92002:1997

Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urządzenie i układy elektryczne w obiektach elektroenerge­tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

 

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: