KSIEGI WIECZYSTE W OBROCIE PRAWNYM W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA

Na spotkaniu będą poruszane problemy dotyczące Ksiąg Wieczystych czyli struktury KW, jakie zasady prawne dotyczą i rządzą KW- czyli zasada jawności, rękojmi publicznej oraz niezgodności treści księgi wieczystej

z rzeczywistym stanem prawnym. Uzyskają Państwo informację o rodzajach Ksiąg Wieczystych, o postępowaniu wieczysto księgowym- uczestnikach postępowania, wniosku o wpis, odpisach Księgi Wieczystej.
Duży nacisk zostanie położony na elektroniczną Księgę Wieczystą a szczególnie na jej prawidłowe czytanie i interpretację.

Kontakt: Aleksandra Pilzner mail: aleksandra.plinzner@4edu.com.pl

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: