Jakie potrzeby w zakresie ubezpieczenia ma Wspólnota Mieszkaniowa, dlaczego Allianz?

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.
 • Profesjonalizm i pełna pomoc w zakresie finansowo-ubezpieczeniowym.
 • Solidność firmy Allianz, sprawdzonej przez miliony klientów na całym świecie
 • Stabilność i pewność finansowa grupy Allianz.

Pakiet Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe

Specjalny kompleksowy program ubezpieczeniowy chroniący majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiedzialność cywilną zarówno wspólnoty jak i jej członków oraz zarządcy nieruchomości. To oferta Allianz dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dlaczego warto skorzystać z pakietu „Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe"?
Allianz Polska zapewnia:

 • kompleksową ochronę ubezpieczeniową,
 • zakres ubezpieczenia dopasowany do potrzeb klienta,
 • atrakcyjne stawki.

Jakie ubezpieczenia wchodzą w skład pakietu?

W ramach pakietu Allianz obejmuje ubezpieczeniem:
 • budynki wspólnoty wraz ze stałymi elementami wykończeniowymi oraz wyszczególnione elementy działki znajdujące się na terenie nieruchomości wspólnej od pożaru i innych zdarzeń losowych;
 • stałe elementy wykończeniowe w tych częściach budynku, które stanowią własność wspólnoty, a nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali od kradzieży, przepięcia;
 • szyby budynku wspólnoty od stłuczenia (w tych częściach budynku, które stanowią własność wspólnoty mieszkaniowej);
 • odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej ze zniesieniem regresu w odniesieniu do członków wspólnoty;
 • odpowiedzialność cywilną członków wspólnoty ze zniesieniem regresu do wspólnoty oraz regresu do innych członków wspólnoty;

Ubezpieczenie domów i mieszkań „Pod własnym dachem”

Niezależnie czy posiadasz mieszkanie czy dom, a może dopiero go budujesz lub chcesz chronić również elementy działki i budynki gospodarcze, jak garaż - wybierz elastyczne ubezpieczenie „Pod własnym dachem". Z nim możesz się czuć bezpiecznie. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć wartość nieruchomości, ale również pokryje koszty np. akcji ratowniczej.

Co zyskasz z tym ubezpieczeniem:
 • odtworzysz utracone mienie tego samego rodzaju i jakości bez potrącania stopnia zużycia, dzięki temu że ubezpieczenie jest zawierane według wartości odtworzeniowej (nowej); 
 • krótki czas oczekiwania na wypłatę świadczenia - pierwsza wypłata może nastąpić już po 14 dniach od momentu zaistnienia szkody; 
 • zaliczkę na materiały i usługi budowlane; 
 • wybierzesz zakres ubezpieczenia, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, m.in. dzięki czterem różnym wariantom ubezpieczenia dla budynków zamieszkanych: „Minimum”, „Komfort”, „Optimum” i „Maksimum”; 
 • specjalne warunki ubezpieczenia budynków w trakcie budowy w wariancie „Budowa”; 
 • proste urealnienie sumy ubezpieczenia (indeksacja sumy uwzględniająca określony przez GUS wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej);

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie to chroni przed finansowymi konsekwencjami szkody wyrządzonej innej osobie. Obejmuje również szkody wyrządzone przez domowników oraz zwierzęta domowe.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szkody powstałe m.in. w związku z wynajmem mieszkania. Ochrona działa nie tylko w domu, ale też podczas zabaw z dziećmi, zakupów, podróży czy wakacji - również poza granicami Polski.

Promocje

W Allianz cenimy lojalność naszych klientów, przygotowaliśmy więc dla Państwa specjalne rozwiązania w postaci zniżek w opłacie składek przy zawieraniu kolejnych ubezpieczeń. Zniżki oferujemy w pakiecie TRIO

Zniżki w Pakiecie TRIO
Co można ubezpieczyć, aby uzyskać zniżkę pakietową "TRIO"?
1) wyposażenie mieszkania lub domu,
2) budynek,
3) ruchomości domowe (mienie),
4) samochody zarejestrowane na osoby fizyczne,
5) własny biznes.

Na czym polega zniżka TRIO
Gdy klient posiada już jedno z wymienionych powyżej ubezpieczeń,, kupując następne, może uzyskać od 15% do 20% zniżki.

Udzielenie zniżki TRIO oraz jej wysokość zależy od liczby posiadanych umów ubezpieczenia oraz wysokości składki.

Na przykład: klient ubezpieczył mieszkanie na wartość 400 000 zł zapłaci 324 zł składki i chce ubezpieczyć samochód. Korzystając z pakietu TRIO otrzyma 15% zniżki w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC i AC. Jeśli zdecyduje się na ubezpieczenie w Allianz także majątku swojej firmy, może to zrobić z 20% zniżką.


Natomiast klient zamieszkujący w budynku ubezpieczonym w ramach pakietu Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe może liczyć na dodatkową Zniżkę Specjalną w wysokości 15%, czyli za mieszkanie warte 400 000 zł zapłaci 275 zł. W kolejnych latach może otrzymać dodatkowe zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia mieszkania od 5% w pierwszym aż do 20% w czwartym roku. Na ubezpieczenie komunikacyjne może otrzymać również 15-20%.

Jeśli szukają Państwo informacji na temat jak najlepszego zabezpieczenia Twojego majątku, Twojej firmy, Twojej rodziny zapraszam na rozmowę, spotkanie, zachęcam do korespondencji pod podany niżej adres e- mail.

Małgorzata Miller
Agent ubezpieczeniowy nr 12130
Wpis do rejestru KNF 11143237/A

e-mail: malgorzata.miller@port.allianz.pl
tel. kom. 608 416 650
tel. praca 22 557 93 22
Agencja Allius S.C.
Ul. Złota 79
00-819 Warszawa

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: