Jak zadbać o organizację ruchu na drogach osiedlowych

Każdy kto mieszka na osiedlu zna problem z zastawionymi wewnętrznymi drogami osiedlowymi. Częstym problemem jest zachowanie niezastawionej drogi dla pieszych, matek z wózkami czy straży pożarnej. W jaki sposób ograniczyć zastawianie chodników, dróg tzw. dzikiego parkowania. Kto odpowiada za organizację ruchu na drogach osiedlowych ?

Za wewnętrzną drogę osiedlową odpowiada właściciel drogi. W sytuacji kiedy droga osiedlowa jest drogą gminną to wówczas gmina jest za nią odpowiedzialna oraz za stworzenie projektu organizacji ruchu, a zarządca drogi za ustawienie na niej znaków. Gminie podlegają również drogi wewnętrzne, które przecinają się z drogami publicznymi, a w sytuacji kiedy mamy drogę gminną możemy wystąpić do gminy o ustawienie odpowiednich znaków zakazujących parkowania czy też oznakowania drogi w taki sposób, aby korzystnie to wpłynęło organizację ruchu w danym miejscu. Jeżeli natomiast droga osiedlowa nie stanowi drogi gminnej to odpowiadają za nią współwłaściciele domów lub lokali do których dana droga jest przypisana w świetle przepisów, może to być Wspólnota Mieszkaniowa czy Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ważne aby projekt organizacji ruchu przygotowała osoba posiadająca stosowną wiedzę i doświadczenie. Wszelka organizacja ruchu w zakresie znaków drogowych i oznakowania powinna być określona w projekcie organizacji ruchu, który powinien być uzgodniony z komendantem policji. Po otrzymaniu zaakceptowanego i przyjęciu projektu organizacji ruchu gmina nie ingeruje już w organizacje ruchu drogowego. Wówczas policja czy straż miejska kontroluje czy są przestrzegane przepisy ruchu. To właściciel drogi lub jej zarządca musi przeciwdziałać i ustawiać znaki, słupki aby zabezpieczać ciągi komunikacyjne przed „dzikim” parkowaniem. Należy jednak pamiętać, że zarządca nieruchomości nie zawsze jest zarządcą drogi łączącej nieruchomość z drogą publiczną. Aby skutecznie móc egzekwować przepisy i nakładanie kar za niewłaściwe parkowanie, konieczne jest ustalenie z komendantem policji ustawienie znaków, by skutecznie były one egzekwowane przez policję i straż miejską. Dzięki takim działaniom każdy z nasz przyczynia się do korzystania z dróg i chodników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także kształtuje w ten sposób urbanistykę osiedlową.

Dawid Schwann
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Podstawa prawna:

  • art. 8, 20 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838),
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177, poz. 1729).

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: