Jak egzekwować należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej

Coraz częściej zdarza się, że nie tylko raty kredytowe, ale i zaległości czynszowe są poważnym problemem nękającym coraz większą liczbę ludzi. Jest to problem, który uderza głównie we wspólnoty mieszkaniowe, odpowiedzialne za utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Coraz częściej zdarza się, że nie tylko raty kredytowe, ale i zaległości czynszowe są poważnym problemem nękającym coraz większą liczbę ludzi. Jest to problem, który uderza głównie we wspólnoty mieszkaniowe, odpowiedzialne za utrzymanie nieruchomości wspólnej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem dającym pozytywny rezultat, po licznych, nieskutecznych wezwaniach do zapłaty, jest skierowanie sprawy do sądu. Nie jest to końcowy etap postępowania, zdarzają się, bowiem przypadki gdzie jest to niewystarczający środek, aby wyegzekwować należności z tytułu zaległości czynszowych. Tym ostatecznym i najbardziej doraźnym krokiem, po orzeczeniu sądu, jest skierowanie sprawy do komornika. Komornik ma już w tej chwili możliwość egzekucji długów, co ważne, nie tylko z rachunków bankowych, ale i z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Niestety nie wszyscy właściciele lokali są świadomi obowiązków spoczywających na nich. Oczywiście niezbędne informacje można znaleźć w ustawie o własności lokali. W ustawie wyraźnie jest napisane, że każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych nieruchomości. Natomiast na koszty zarządu składają się w szczególności wydatki na remonty, bieżącą konserwację oraz utrzymanie porządku i czystości. Opłacane są z nich tzw. media (faktury za dostawę energii elektrycznej, gazu itp.), antenę zbiorczą czy windę. W końcu też służą one regulowaniu należności z tytułu ubezpieczenia budynku, podatków i pozostałych opłat publicznoprawnych, jak również wynagrodzenia członków zarządu lub zarządcy.

Jak pokazuje życie, sam nakaz spłacenia zaległości skierowany ze strony wspólnoty mieszkaniowej nie jest skuteczny, sprawa najczęściej kończy się w sądzie. Po orzeczeniu, jeśli Wspólnota uzyska prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok, może nadać tym orzeczeniom klauzulę wykonalności. Następnie wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie powinna wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Trzeba zaznaczyć, że komornik w pierwszej kolejności przeprowadza egzekucje w jak najmniej inwazyjny sposób (z rachunku bankowego), jest ona mniej skomplikowana i szybsza. Jednak w przypadku nieskuteczności pierwszego sposobu, zaczyna się bardziej złożona i najbardziej obciążająca wierzyciela egzekucja z nieruchomości. Przy tym trzeba zaznaczyć, że nie ma żadnych przeszkód żeby przy zaległości 4000 zł sprzedać mieszkanie. Zdarza się to rzadziej, ale trzeba pamiętać, że jest to realne. Według resortu sprawiedliwości dane pokazujące egzekucje tylko w 2010 roku wskazują, że komornicy zajęli 48 282 nieruchomości i odpowiednio 1906 sprzedali.

Przyglądając się rzeczywistości należy zdać sobie sprawę, że podstawą kwestią jest uświadomienie ludzi, właścicieli lokali nie tylko o prawach jakie mają ale przede wszystkim o obowiązkach jakie na nich spoczywają w związku z bycia właścicielem własnej nieruchomości.


Rafał Leszczyński
Administrator Nieruchomości
Concordia Zarządzanie Nieruchomościami

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: