Gryzonie – mały, duży problem

Gryzonie zamieszkujące piwnice, śmietniki, garaże w naszych blokach i domach to najczęściej myszy i szczury. Nie są nowością naszych czasów. Towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.

Gryzonie zamieszkujące piwnice, śmietniki, garaże w naszych blokach i domach to najczęściej myszy i szczury. Nie są nowością naszych czasów. Towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Wabione możliwością zdobycia łatwego pożywienia oraz ciepłego konta garną się do ludzkich siedzib.

uwagi na ich niebezpieczny charakter – przenoszą choroby, przegryzają kable, przewody samochodowe, pozostawiają nieprzyjemne odchody – ludzie starają się z nimi walczyd. Powstało wiele sposobów jak radzid w sytuacji pojawienia się gryzoni. Większośd z nich jest niestety nieskuteczne i powoduje raczej nasilenie się problemu (poprzez odwlekanie w czasie wprowadzenie właściwych metod zaradczych).

Specjaliści doszli do wniosku, że aby z nimi skutecznie walczyd trzeba dostarczyd im to, po co gryzonie pojawiają się wokół ludzkich siedzib – pożywienie. Na tym opiera się wiele opracowanych i sprawdzonych metod walki ze szkodnikami.

Wydawad by się mogło, że to dośd prosta sprawa – dostarczamy zatrute pożywienie i problem zostaje rozwiązany. Nie do kooca jest to prawda.

Aby skutecznie zwalczad problemem musimy mied pewnośd, że gryzonie na pewno będą zainteresowane odpowiednio spreparowanym pokarmem. W tym celu tworzy się trutki, które wydzielają silną, przyjemną w zapachu woo, która wabi gryzonie. Jest ona podawana w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, które dają myszy lub szczurowi poczucie bezpieczeostwa. Ważne jest również odpowiednie umiejscowienie karmników.

Szczury wychodzą ze swoich siedzib porach niskiej aktywnośd człowieka. Przeważnie w nocy. Przemieszczają się wzdłuż ścian (z uwagi na bezpieczeostwo) oraz zazwyczaj stałymi, zbadanymi wcześniej ścieżkami. Dobrze postawiony karmnik powinien zatem stad na drodze, którą szczur będzie szedł oraz przy ścianie.

Firmy deratyzacyjne stosują zasadę 2 barier – zewnętrznej i wewnętrznej. Ma to za zadanie przede wszystkim zapobieganie pojawianiu się szczurów w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. Jeśli jednak mamy do czynienia z sytuacją kiedy szczury się już zadomowiły na osiedli, w bloku, piwnicy czy garażu wtedy natkną się na pokarm pozostawiony w drugiej – wewnętrznej barierze.

Najważniejszym czynnikiem walki z gryzoniami jest profilaktyka a nie zwalczanie. Znacznie łatwiej i bezpieczniej jest chronid obszary zamieszkane przez ludzi dzięki barierze zewnętrznej niż zwalczanie powstałego już problemu. Dokładnie tak samo jak z higieną dentystyczną. To że nie mamy dziury nie oznacza, że nie należy iśd do specjalisty na cykliczny przegląd. Zaniedbanie powoduje problemy i powikłania, z którymi ciężej walczyć.

W przypadku szczurów są to poprzegryzane przewody hamulcowe, przewody telefoniczne lub internetowe, przewody wysokiego napięcia, pozostawione duże ilości odchodów.

Kluczowe również dla właściwej oceny zagrożenia szczurami jest odpowiednia kontrola trutki. Niedopuszczalna jest sytuacja kiedy spreparowany pokarm wyłożony jest bez żadnych oznaczeo w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci i zwierząt. Jednocześnie istotna jest możliwośd stwierdzenia
czy trutka została ruszona przez gryzonia i w jakiej ilości (trutki wysypywane w postaci granulatu nie spełniają żadnej z tych wytycznych). Dlatego stosowane byd powinny papierowe saszetki wypełnione zmodyfikowanym pokarmem. Podczas okresowego badania widad bardzo dokładnie, które zostały nadgryzione przez szczura lub mysz (można wtedy dokładnie oszacowad gdzie znajduje się gniazdo gryzonia) oraz w jakiej ilości (pozwala oszacowad liczebnośd populacji na danym terenie).

Piotr Romik

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: