Czy wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na powstanie restauracji ?

Urządzenie restauracji w lokalu użytkowym nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jego właściciel obowiązany jest jednak wykonywać swoje prawo własności w taki sposób, aby nie zakłócać użytkowania innych lokali. Ponadto wspólnota mieszkaniowa może go obciążyć, na podstawie uchwały, zwiększonymi kosztami utrzymania lokalu, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z niego.

W jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych gmina jako właściciel lokalu użytkowego, w którym dotychczas prowadzono sprzedaż artykułów spożywczych, wynajęła go na restaurację. Wczesniej zwróciła się do właścicieli o zgodę, a wspólnota mieszkaniowa ją wyraziła w drodze uchwały w zamian za pożytki w kwocie 1000 złotych miesięcznie. Jedna z właścicielek, która uprzednio głosowała za podjęciem tej uchwały, zaskarżyła ją do sądu. Powoływała się na to, że lokal został wynajęty innemu niż pierwotnie zakładano restauratorowi a zatem zgoda dotyczyła innego podmiotu,  ponadto w restauracji sprzedawano alkohol.

Sąd Okręgowy powództwo oddalił uznając, że uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, ponadto uchwała jest korzystna dla właścicieli lokali, ponieważ wspólnota mieszkaniowa otrzymuje co miesiąc pożytki w kwocie 1000 zł. Wyrok ten utrzymał w mocy również Sąd Apelacyjny (syg, akt: VI ACa 495/06), do którego odwołanie wniosła właścicielka podnosząc, że nastąpiło naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Skarżyła się m.in. na to, że z restauracji wydobywają się hałasy i dokuczliwe zapachy.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: