Czy Wspólnota Mieszkaniowa może sprzedawać innej Wspólnocie ciepło ?

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajduje się kotłownia, która zaopatruje w ciepłą wodę użytkową oraz w centralne ogrzewanie trzy sąsiednie wspólnoty, czy powinna ona dokonywać rozliczeń za dostarczone ciepło? Jakie dokumenty księgowe powinna wystawiać Wspólnota i czy w takim wypadku powinna być płatnikiem VAT ?

Należy pamiętać, że zgodnie z Prawem Energetycznym Wspólnota Mieszkaniowa powinna ustalić zasady naliczania wartości zużytego ciepła w myśl, dodatkowo Wspólnota staje się podmiotem lub/i przedsiębiorcą energetycznym, który dostarcza ciepło. Nie bez znaczenia jest fakt, że Wspólnota na której znajduje się kotłownia będzie musiała niejako odsprzedać pozostałym Wspólnotom ciepło które wytworzyła.

Każdy zarządca nieruchomości budynku wielolokalowego wprowadza regulamin rozliczeń zgodnie z art. 45A Prawa Energetycznego, w którym określa zasady rozliczeń z użytkownikami ciepła, które przeznaczone jest do podgrzewu wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.  Koszty taki powinny być rozliczane oddzielnie dla każdego budynku.

Zwróć uwagę, że w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa kupuje ciepło z obcych źródeł, a miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z dostawcą jest wspólne dla kilku budynków, to wspólnoty zobowiązane są wyposażyć poszczególne budynki w indywidualne układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Zakup ciepła przez Wspólnoty Mieszkaniowe stanowi jeden z najistotniejszych kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, Wspólnota sprzedająca ciepło powinna liczyć się z koniecznością rejestracji jako płatnik podatku od towarów i usług. Zakres tego obowiązku może być różny i zależny od wielkości Wspólnoty Mieszkaniowe co przekłada się bezpośrednio na kwotę jaka wydatkuje na ciepło celem jego ogrzania. Wspólnota Mieszkaniowa, która nie ma VAT-u wystawia Notę księgową, na koniec roku kiedy dokonuje rozliczenia może zamknąć rok Notą rozliczeniową lub korygującą.

Marek Matwiejuk

Zarządca nieruchomości

 

Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625),
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, tekst jednolity).

 

 

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: