Czy wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych członków wspólnoty mieszkaniowej jest ta wspólnota, wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

- ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa jest podmiotem praw i musi przestrzegać praw wynikających z tej ustawy. Dlatego to na Wspólnocie Mieszkaniowej spoczywają obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej działa jako jej pełnoprawny organ. Zarządca nieruchomości natomiast pełni zazwyczaj rolę podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych -  a więc podmiotu, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych. Jednakże jego status uzależniony jest od konstrukcji umowy, którą zawarł ze wspólnotą. Wspólnota mieszkaniowa nie jest zobowiązana do zgłoszenia zbioru danych swoich członków do rejestracji, gdyż z art. 43 ust. 1 pkt 4 wynika, że z tego obowiązku zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób u nich zrzeszonych.

Formularz kontaktowy

Wpisz poniżej swój numer telefonu lub e-mail. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

imię i nazwisko:
numer telefonu: